Anna Åkerström


Anna, certifierad hundfysioterapeut och laserterapeut, driver Halmstad Hundsim där hon erbjuder rehabilitering och friskvård. Vi har förmånen att ha henne hos oss med jämna mellanrum, vilket vi tycker är fantastiskt!

Anna erbjuder:

– fyskoll/friskvårdsrådgivning (En förebyggande kontroll och genomgång av Din hund och tillsammans gör vi en s.k. funktionsanalys. Hur fungerar hunden i vardagen, på träning, på tävling? Har det skett någon förändring i hundens funktion? Vad kräver de övningar hunden ska genomföra? Vad har Du som djurägare för mål och förväntningar i Din hunds liv, träning och eventuell tävling? Du får specifika, individanpassade råd på hur Du kan träna Din hund utifrån förutsättningar, behov och målsättning. Dessutom får du råd om det är några konkreta rörelser/övningar som är direkt olämpliga och hur Du på bästa sätt kan förebygga ohälsa i framtiden).
– laserbehandling
– stretchingundervisning
Vill du boka tid hos Anna?
Mail: info@halmstadhundsim.se , skriv ”Västbo Hundhall” i rubriken
Telefon:  0708-800160
Observera att bokningar och avbokningar inte tas emot via SMS.

Kommande datum:

Anna är föräldraledig och vi välkomnar henne tillbaka till hösten 2018!

Priser

1:a besök (funktions- och rörelseanalys, individanpassad behandling, rehab/träningsupplägg samt rådgivning):
850:-

Återbesök (funktions- och rörelseanalys, individanpassad behandling, rehab/träningsupplägg samt rådgivning):
800:-
Fyskoll (Funktions- och rörelseanalys. Vi går tillsammans igenom hur hunden fungerar i vardagen, på träning, på tävling etc? Avslutningsvis får du specifika, individanpassade råd på hur du kan träna din hund utifrån förutsättningar, behov och målsättning):
650:-
Laserbehandling500:-
Stretchingundervisning: 400:-