Nu kommer en kurs i specialsök för er som har påbörjad markering, hund med sökintresse och som kan etiketten röd kong.
Innehåll i kursen: Struktur i sökarbetet, markeringar, miljö, föraren
Kursen hålls under två lördagar, 4/12 och 18/12 i Västbo Hundhall
Tid: kl 9-16
Kostnad: 1500 kr.
Instruktör: Padma Lavigne Vullings
Antal deltagare: Minst 4 och max 8 deltagare, först till kvarn…
Anmälan och frågor till: vagglushund@gmail.com Efter anmälan får ni mer information. Ange namn, adress, tele-fonnr. och lite om er och er hund.