Till våren -2022 kommer Annica Eliasson fd Hellman (Müslis kennel) hålla ringträning varje tisdag, fr om 25 januari, kl 18-20.

Träningen är upplagd som hjälp till självhjälp, där alla hjälper varandra. Annica har stor erfarenhet av utställning och har över 50 championtitlar på sina hundar, och hon kommer ha huvudansvar för träningen och hjälpa de som önskar.
Det finns uppställningsbord för de mindre raserna.

Pris: 100kr/gång, inkl fika.
10-kort (köps på plats av Annica): 800kr

Information: Annica Hellman 0730-48 31 65