Till hösten/vintern -2020 kommer Annica Eliasson fd Hellman (Müslis kennel) hålla ringträning varje tisdag, fr om 22 september, kl 18-20. Träningarna kommer hålla på till sista tisdagen i maj.

Träningen är upplagd som hjälp till självhjälp, där alla hjälper varandra. Annica har stor erfarenhet av utställning och har över 50 championtitlar på sina hundar, och hon kommer ha huvudansvar för träningen och hjälpa de som önskar.
Det finns uppställningsbord för de mindre raserna.

Drop-in-pris: 100kr/gång,
10-kort (köps på plats av Annica): 800kr

Drop in, ingen föranmälan.

Information: Annica Hellman 0730-48 31 65