Information om bokning och betalning

Registrera användare

För att kunna boka tid i hundhallen måste du först registrera dig som användare. Det gör du genom att maila namn, adress, mailadress och telefonnummer till hej@vastbohundhall.se. Så fort din användare är registrerad går det att boka tid i hundhallen.
När du registrerat en användare förbinder du dig att följa våra ordnings- och trivselregler.

Enstaka timmar

Bokning sker via vårt bokningsverktyg DinBox. Betalningen görs via Swish i samband med bokningen.
Bokad tid som ej är betald inom 24h efter bokningen kommer att tas bort. Bokad och betald tid som avbokas senast 48h innan den bokade tiden återbetalas helt. Senare avbokningar än så återbetalas ej, men du kan flytta din tid till ett nytt tillfälle under de närmsta 30 dagarna. Den nya tiden ska bokas upp inom 48h.
Alla avbokningar ska meddelas via mail till hej@vastbohundhall.se för att räknas som giltiga och för att underlätta vårt arbete.

Vi debiterar per timme och för en timpeng får man vara max 5 ekipage i hallen. Ett ekipage är en hund + en förare. Har en förare med sig två hundar räknas man som två ekipage. Vill ni vara fler än 5 ekipage så går det utmärkt – meddela oss detta i samband med bokningen samt betala för extraekipage enligt prislistan. Max 8 ekipage per timme i lokalen.

Exempel:
1h träningstid för 1 ekipage kl 17.00 kostar 300kr.
1h träningstid för 5 ekipage kl 17.00 kostar 300kr.
1h träningstid för 6 ekipage kl 17.00 kostar 300kr + 50kr.
2h träningstid för 6 ekipage kl 17.00 kostar 600kr + 100kr.

Skulle ni i efterhand bli fler än vad som varit bokat, skickar vi en faktura på det extra tillägget samt en administrationsavgift på 150 kr.
Personen som bokat tiden är ansvarig för att alla som nyttjar hallen under samma tid följer våra ordnings- och trivselregler.

Bokningen är öppen en månad framåt.

Priser

1-5 ekipage
Dagtid 08-15 – 250kr/h
Kvällstid (15-23), helger och röda dagar – 300kr/h
Fler än 5 ekipage:
Aktuell timpeng +  50kr/h och ekipage, oavsett träningstid.

Exempel:
1h träningstid för 1 ekipage kl 17.00 kostar 300kr.
1h träningstid för 5 ekipage kl 17.00 kostar 300kr.
1h träningstid för 6 ekipage kl 17.00 kostar 300kr + 50kr.
2h träningstid för 6 ekipage kl 17.00 kostar 600kr + 100kr.

Heldag

För att kunna boka helkrävs manuell bekräftelse. Om du önskar att boka en halv- eller heldag bokar du de önskade timmarna i vårt bokningsverktyg och mailar sedan hej@vastbohundhall.se  med ditt önskemål om bokning. Så snart vi besvarat ditt mail är din bokning bekräftad och först då ska betalningen göras. Bokningsavgift på 20% av den totala hyreskostnaden betalas i samband med bekräftad bokning. Bokningsavgift återbetalas ej. Full betalning för bokningen ska göras senast 7 dagar före den bokade tiden.
Avbokning av heldagar ska göras minst 7 dagar innan det aktuella datumet för att full återbetalning ska ges eller för att kunna boka om tiden. Avbokningar gjorda senare än så återbetalas ej.

Priser
Heldag (10h) – 2400 kr

Brukshundklubb eller instruktör?

Som företagare eller förening ska ni inte använda vårt bokningssystem. Kontakta oss på hej@vastbohundhall.se för att boka lokalen.