Träningsområde 3 - Ekhagen

Ekhagen är det mysigaste av våra träningsområden, totalt ca 9 hektar. Här växlar marken mellan gammal ekskog, öppen betesmark och utmanande partier med starrgräs. Marken är böljande och går att använda på tusen olika sätt. Här finns också en damm med en liten ö. 

Marken innehåller bland annat:
– en damm
– en kvadratisk inhägnad för att träna hoppteknik (plank)
– en dubbel inhägnad med både fårnät och plank
– en lång stenmur
– flera diken

Se filmen nedan för att få en tydlig översikt av marken. 

Bokning, förfrågan om datum samt övriga frågor mailas till hej@vastbohundhall.se . Meddela gärna om du har några särskilda önskemål för träningsmarken, t ex vatten, stenmurar mm.