Träningsområde 2 - Timmerstugan

Området vid timmerstugan bjuder på ca 15 hektar omväxlande terräng med enebackar och stora partier med starrgräs blandat med betesmark. Marken är kuperad med stundtals branta slänter, och tack vare god överblick finns det möjlighet att utmana hundar och förare ordentligt. Här finns ett flertal stenmurar i varierande höjder och en damm för vattenträning. Det finns även en stor damm som är undantagen från träning under häcknings- och föryngringsperiod. 

Marken innehåller bland annat:
– dammar
– en sexkantig inhägnad för att träna hoppteknik (plank)
– flera stenmurar i olika höjder

Se filmen nedan för att få en tydlig översikt av marken.